??? ImgAlt ???

Distribuţia
de energie electrică

Informaţii despre profilul general al companiei E.ON Moldova Distribuţie

E.ON Moldova Distribuţie asigură, prin activitatea sa, conducerea operativă a reţelei electrice şi mentenanţa instalaţiilor, în conformitate cu reglementările tehnice.

Compania distribuie energie pentru clienţii conectaţi la reţea, conform cerinţelor standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie aprobat de ANRE*.

Activitatea de bază a companiei este distribuţia energiei electrice la parametrii solicitaţi de către furnizorii şi clienţii noştri. Pentru îndeplinirea activităţii în cele mai bune condiţii avem ca preocupare permanentă dezvoltarea şi modernizarea reţelei de distribuţie în corelare cu cererile de energie din zonă.

Reţeaua noastră de distribuţie are în componenţa sa peste 41 900 km linii electrice aeriene, 10800 km linii electrice subterane, 124 staţii de transformare şi 10 500 posturi de transformare.